ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС: +38 (044) 384-30-63

Email: kommerc@lybidlift.com

banner1.png
banner3.png
banner2.png
banner4.png

РЕЄСТРАЦІЯ ЛІФТІВ

Компанія ТОВ «Либідьліфт» надає послуги з виготовлення паспортів та Реєстрації ліфтів в державних органах нагляду, нижче наведено перелік ситуацій коли потрібна така послуга

 

Витяг з Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів що до реєстрації ліфтів та виготовлення їх паспортів

 

VIII. Вимоги до ліфтів, придбаних за кордоном

 

8.1. Експлуатація ліфтів, придбаних за кордоном, починається після одержання в установленому порядку дозволу згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.05-2003 ( 1631-2003-п ).

8.2. Паспорти та технічна документація на ліфти повинні бути викладені українською мовою і відповідати вимогам цих Правил.

 

IX. Вимоги до експлуатації ліфтів

 

9.1. Реєстрація

9.1.1. Новоустановлені ліфти, крім малого вантажного, підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

9.1.2. Реєстрація проводиться відповідно до вимог цього розділу.

9.1.3. Для реєстрації суб'єкт господарювання, у власності або в користуванні якого є ліфти та який має намір їх експлуатувати, подає письмову заяву (додаток 3 цих Правил), паспорт ліфта (додаток 4 до цих Правил) та акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97).

У заяві зазначаються відомості про дозвіл на експлуатацію ліфтів, який отримано суб'єктом господарювання відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003 (1631-2003-п), або копія договору з організацією, яка має такий дозвіл на експлуатацію ліфтів.

У паспорті ліфта повинен бути запис про призначення особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, і електромеханіка, відповідального за справний стан ліфта.

Акт технічної готовності ліфта складається організацією, яка змонтувала ліфт або виконала його заміну, реконструкцію чи модернізацію, та вкладається в паспорт ліфта разом з такою документацією:

- протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);

- протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);

- протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);

- протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ 36.1-001-97);

- акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладних деталей тощо);

- акт готовності будівельної частини (додаток 5 до цих Правил).

9.1.4. У разі встановлення двох або більше ліфтів в одному машинному приміщенні в монтажному (установчому) кресленні кожного ліфта повинно бути зображене загальне машинне приміщення із зазначенням розміщення устатковання всіх ліфтів, позначається нумерація і вказується відстань між елементами устатковання ліфтів, а у разі розміщення ліфтового устатковання в одній загальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, в установчому кресленні кожного ліфта повинна бути зображена загальна шахта, позначається нумерація і вказуються відстані між елементами устатковання суміжних ліфтів.

9.1.5. На реєстрацію нововиготовленого ліфта подається паспорт ліфта або дублікат паспорта, складений виробником.

9.1.6. Ліфти підлягають перереєстрації після:

- реконструкції;

- модернізації, якщо був складений новий паспорт ліфта;

- передачі у власність або експлуатацію іншому суб'єкту господарювання.

9.1.7. Реєстрація здійснюється не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання документів територіальним органом виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

У разі відмови в реєстрації повинно бути письмово вказано причину відмови з посиланням на відповідні пункти цих Правил.

9.1.8. Ліфт знімається з реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці за заявою суб'єкта господарювання у разі:

- списання ліфта, що став не придатним для подальшої експлуатації;

- демонтажу.

9.1.9. Ліфти вантажні малі споряджаються індивідуальним номером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб'єкта господарювання.

 

З питань виготовлення паспорта ліфта звертайтесь за тел. 096 570-91-04 Олександр Іванович