ТЕЛЕФОНУЙТЕ ДО НАС: +38 (044) 384-30-63

Email: kommerc@lybidlift.com

banner1.png
banner3.png
banner2.png
banner4.png

ЕКСПЕРТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЛІФТІВ

ТОВ «Либідьліфт» надає послуги з Експертного Обстеження Ліфтів відповідно до вимог з Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

 

Витяг з Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

 

9.6. Експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів

 

9.6.1. Експертне обстеження проводиться у разі:

- закінчення граничного строку експлуатації;

- реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці;

- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

- виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устатковання проводять відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

9.6.2. За висновком експертизи роботодавець приймає рішення про експлуатацію устатковання в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

9.6.3. Введення устатковання в експлуатацію після проведення експертного обстеження здійснюється відповідно до порядку, встановленого у НПАОП 0.00-6.18-2004 ( 687-2004-п ), організаційно-методичних та експлуатаційних документів.

9.6.4. Рішення про поновлення роботи ліфтів приймає посадова особа Держгірпромнагляду України, яка заборонила їх експлуатацію, після усунення порушень, відмічених у приписі, згідно з вимогами Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.03.2004 92 ( z1074-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за N 1074/9673.

 

За консультацією з питань технічного діагностування ліфтів звертайтесь за тел. 096 570-91-04 Олександр Іванович